کتاب یادنامه ابو الفضل رشید الدین میبدی صاحب تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار؛ جلد 1، الف تا سین
اندیشه برگزاری کنگره بزرگداشت ابو الفضل رشید الدین میبدی -صاحب تفسیر گرانقدر کشف الاسرار و عدة الابرار- به سال 1371 بر می گردد که سید عبد العظیم پویا -فرهنگ دوست پر تلاش خطه میبد- به همراه چند تن از یاران میبدی خود، چنین اندیشه ای را مطرح کردند. آنگاه تلاش هایی در حوزه معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، استانداری یزد و دانشگاه آزاد میبد صورت گرفت و سرانجام طرح برگزاری این کنگره در روزنامه ها منتشر گردید و از پژوهشگران درخواست مقاله شد و در زمان مقرر، حدود 80 مقاله به دبیرخانه کنگره رسید و بررسی مقدماتی آنها آغاز شد.
برای بررسی مقالات، سه گروه هیات علمی در سه شهر در نظر گرفته شد. صاحب نظران تهران عبارت بودند از استادان گرانقدر آقایان دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر مهدی محقق، دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر نصر الله پور جوادی. استادان مشهد عبارت بودند از آقایان دکتر مهدی رکنی یزدی و دکتر محمد جعفر یاحقی. در یزد آقایان دکتر حمید رفیعی، دکتر سید محمود الهام بخش و دکتر ید الله جلالی پندری اعضای گروه را تشکیل می دادند.
در سال 1373 کوشش برای برگزاری کنگره به اوج رسید و سرانجام کنگره بزرگداشت میبدی با حضور استادان، اندیشمندان و صاحب نظران ایرانی و خارجی در اردیبهشت 1374 در میبد برگزار گردید. استاد گرانقدر آقای دکتر عبد الحسین زرین کوب نیز با حضور خود در کنگره، شوقی دیگر در حاضران ایجاد کردند و این خطه کویری را مفتخر کردند.
پس از دو سال، نگارش نهایی مقالات نیز آماده شد و مقالات توسط سید عبد العظیم پویا برای بررسی نهایی و آماده سازی جهت چاپ در اختیار دکتر ید الله جلالی پندری و دکتر مهدی ملک ثابت قرار گرفت. قرار بر این شد که جلد اول مقالات که شامل مقالاتی که اول نام نویسنده آنها از حرف الف تا سین بود، با نظارت آقای جلالی پندری و جلد دوم یعنی از شین تا ی با نظارت آقای ملک ثابت آماده چاپ و انتشار گردد. همچنین اشعار ارزشمندی که بدین کنگره رسیده بود نیز قرار شد تا در دفتری جداگانه با نظارت شاعر آقای دکتر سید محمود الهام بخش منتشر گردد.
سرانجام کار بررسی، ویراستاری، نمونه خوانی و غلط گیری مقالات انجام شد و پس از چهار سال از برگزاری کنگره، جلد نخست مجموعه مقالات به کوشش دکتر ید الله جلالی پندری به پیشگاه اهل اندیشه و ادب و میبد تقدیم شد.
فهرست مقالات و نویسندگان جلد نخست به این ترتیب است: "یاد خداوند و راز حروف مقطعه در نظرگاه میبدی" نوشته «زکریا خالقی»، "کشف الاسرار در میزان نقد عربی" نوشته «صاحبعلی اکبری»، "بازنگری تصحیح متن نوبت اول" نوشته «سید محمود الهام بخش»، "کشف الاسرار میبدی و کالبد شناسی انسانی" نوشته «محمد علی امامی میبدی»، "تفسیر عرفانی و وجهه کشف الاسرار" نوشته «رضا انزابی نژاد»، "اهل بیت (ع) در تفسیر کشف الاسرار" نوشته «بنیاد باقر العلوم (ع)»، "زندگانی، آثار، آراء و عقاید میبدی" نوشته «بنیاد باقر العلوم (ع)»، "قرائات قرآن در تفسیر کشف الاسرار" نوشته «رمضان بهداد»، "حافظ شیراز و کشف الاسرار" نوشته «مسیح بهرامیان»، "جلوه های ولایت در تفسیر کشف الاسرار" نوشته «محمد امین پور امینی»، "بررسی روایات کشف الاسرار" نوشته «بهروز ثروتیان»، "نگاهی مردم شناختی به تفسیر میبدی" نوشته «محمدسعید جانب اللهی»، "احادیث نبوی و مقامات عرفانی در کشف الاسرار" نوشته «ناصر جان نثاری»، "لزوم تصحیح دوباره کشف الاسرار" نوشته «عزیز الله جوینی»، "ارزش ادبی کشف الاسرار" نوشته «اسماعیل حاکمی»، "سیمای تابناک حضرت فاطمه (س) در کشف الاسرار" نوشته «سید جواد خسروانی شریعتی»، "تاثیر تفسیر کشف الاسرار در تفسیر عرفانی صفی علی شاه" نوشته «طاهره خوشحال دستجردی»، "روایت خضر (ع) در کشف الاسرار" نوشته «سید محمد دامادی»، "تجلی مراتب شهودی پیامبر اکرم (ص) در کشف الاسرار" نوشته «محمد دهباشی»، "ابلیس در دو چهره مردود و مقبول" نوشته «حسین رزمجو»، "شعر فارسی در کشف الاسرار" نوشته «ذوالفقار رهنمای خرمی»، "لزوم تصحیح مجدد کشف الاسرار" نوشته «غلام رضا زرین چیان»، "عنوان های تازه از کشف الاسرار برای فرهنگ های فارسی" نوشته «غلامرضا ستوده»، "جلوه های عشق و بی خودی در کشف الاسرار" نوشته «سید علی محمد سجادی» و "تاثیر روح الارواح در تفسیر کشف الاسرار" نوشته «علی اصغر سیفی».
http://209.85.229.132/search?q=cache:4cpJB56RGgoJ:ghoolabad.com/index2.asp%3Fcat%3Dd%26id%3D11%26order%3Drate%26side%3DASC%26page%3D1%26type1%3D%26type2%3D%26type3%3D%26operator%3D%26charset%3Dkaf_ye+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA&cd=9&hl=fa&ct=clnk